beregn pris dataredning

send recovery opgave

kontakt digitalsupport datarecovery

trin for trin dataredning

gode tips recovery

bliv recovery partner

Handelsbetingelser


1. Dataredning er et produkt der er fremstillet til den enkelte kunde. Ydelser og produkter købt hos Digitalsupport er ikke en e-handel og håndteres efter handelsbetingelserne på denne side, med mindre andet er skriftligt aftalt på forhånd.

2. Indleverede enheder håndteres efter procedure tilpasset den enkelte enheds type.

3. Ved undersøgelsen af enhed brydes garantiforseglingen. Det vil efterfølgende ikke være muligt at reklamere over for producenten af enheden, uanset om enheden er omfattet af reklamationsret eller garanti. De indgreb der er nødvendige for at redde data, vil producenten kategorisere således at reklamationsret og garanti bortfalder. Digitalsupport kan ikke gøres ansvarlig for beskadigelse af den indleverede enhed.

4. Når en enhed er undersøgt, fremsendes der uforpligtende tilbud på dataredning.

5. Alle enheder Express undersøges gratis samme hverdag de modtages.

6. Der kan bookes tid til personligt fremmøde og overvære undersøgelsen og få svar med det samme - gratis. Book tid på 2373 2616

7. Der tilbydes 3 ekspeditionstider for dataredning: Express der arbejdes 24/7 til data er reddet, Normal - 5 hverdag, Slow - 10 til 20 hverdage.

8. Normal arbejdstid er hverdage mellem 8:00 til 17:00 alle opgaver udføres inden for dette tidsrum med mindre andet er skriftligt aftalt.

9. Dataredning omhandler udelukkende bruger data og ikke operativsystemer eller geninstallation af operativsystemer med mindre andet er skriftligt aftalt.

10. Hvis det viser sig at ikke alle de ønskede data kan reddes, fremsendes der en udførlig filliste til godkendelse. Kan listen ikke godkendes – betales der ikke.

11. Ved risiko for at reddede data ikke kan anvendes, oplyses dette inden data leveres. Accepterer kunden levering af data med denne påtegning, kan dette ikke efterfølgende bringes op som en mangel.

12. Data leveres via download, beskyttet med brugernavn / password og krypteret, på ny harddisk mod betaling eller på medleveret egen tomme disk eller medie.

13. Digitalsupport opbevarer en sikkerheds kopi af produktet i 14 dage efter udleveringen, med mindre andet er aftalt, slettes denne automatisk. Er betaling for produktet ikke modtaget eller er der opstået mangel eller twist opbevares, sikkerhedskopi indtil betaling er modtaget og sagen er afsluttet.

14. Indleverede enheder der ikke er afhentet inden for rimelig tid (6 måneder) destrueres.

15. Der stilles ikke garanti på at data fra en enhed kan reddes. Hvis de data der kan reddes, ikke lever op til kundens forventning kan opgaven annulleres inden produktet leveres. Data mængden det er muligt at redde kan være mindre end den oprindelige mængde data på enheden.

16. Digitalsupport kan ikke gøres erstatningspligtig for tab af data, driftstab, avancetab, følgetab eller andre typer indirekte tab. Erstatningskrav mod Digitalsupport kan aldrig overstige den pris kunden har indbetalt for produktet eller ydelsen.

17. Alle enheder og data håndteres fortroligt, igen data eller enheder videregives til 3. part med mindre en skriftlig aftale herom foreligger.

18. Privatlivspolitik Digitalsupport værner om dit privatliv. Læs mere her.

19. Enhver tvist mellem parterne afledt af leverancer i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres af Sø- og Handelsretten i 1. instans og afgøres efter dansk ret.

20. Ingen part er berettiget til erstatning eller til at ophæve en aftale i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes Force Majeure. Force Majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde denne aftale eller tilknyttede aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer samt arbejdskonflikter, som ikke kunne være forudset af parterne ved aftalens indgåelse.

Handelsbetingelser er senest opdateret 25. maj 2018

Kontakt

Digitalsupport

Alpedalsvej 76
DK-6000 Kolding
Telefon: 2373 2616
Hverdage fra 8:00 til 17:00

Express service

Express opgaver undersøges gratis

24/7 Døgnservice tilbydes - SMS til 2373 2616

Så bliver du straks kontaktet

Registrering

Indsend eller indlever din opgave.
Gratis analyse - du modtager et uforpligtende tilbud samme dag.
Registrer din opgave her