Start din dataredning her

beregn pris for dataredning

data recovery trin for trin

kontakt digitalsupport dataredning

gode raad defekt harddisk

bliv recovery partner nu

Handelsbetingelser


1. Dataredning er et produkt der er fremstillet til den enkelte kunde. Ydelser og produkter købt hos Digitalsupport er ikke en e-handel og håndteres efter handelsbetingelserne på denne side, med mindre andet er skriftligt aftalt på forhånd.

2. Indleverede enheder håndteres efter procedure tilpasset den enkelte enheds type.

3. Ved undersøgelsen af en enhed brydes garantiforseglingen. Det vil efterfølgende ikke være muligt at reklamere over for producenten af enheden, uanset om enheden er omfattet af reklamationsret eller garanti. De indgreb der er nødvendige for at redde data, vil producenten kategorisere således at reklamationsret og garanti bortfalder. Undersøgelse af en harddisk indebærer disken åbnes i clean room for at undersøge om hoveder og medier har skader. Digitalsupport kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader på indleverede enheder.

4. Når en enhed er undersøgt, fremsendes der uforpligtende tilbud på dataredning. For diske der ikke har været åbnet eller manipulerer er undersøgelsen er gratis, skal der betales for undersøgelse, skal dette kunde godkende dette inden undersøgelse.

5. Alle enheder Express undersøges samme hverdag de modtages.

6. Der kan bookes tid til personligt fremmøde, så undersøges enheden men du venter og der gives svar med det samme - gratis. Book tid på telefon 2373 2616

7. Der tilbydes 3 ekspeditionstider for dataredning: Express der arbejdes 24/7 til data er reddet, Normal - 5 hverdage og Slow, den billigste tager 10 til 20 hverdage.

8. Normal arbejdstid er hverdage mellem 8:00 til 16:00 alle opgaver udføres inden for dette tidsrum med mindre andet er skriftligt aftalt.

9. Dataredning omhandler udelukkende bruger data og ikke operativsystemer eller geninstallation af operativsystemer med mindre andet er skriftligt aftalt.

10. Hvis det viser sig at ikke alle de ønskede data kan reddes, fremsendes der en udførlig filliste til godkendelse. Kan listen ikke godkendes – betales der ikke.

11. Ved risiko for at reddede data ikke kan anvendes, oplyses dette inden data leveres. Accepterer kunden levering af data med denne påtegning, kan dette ikke efterfølgende bringes op som en mangel.

12. Data leveres typisk på ny harddisk, pris for ny disk sådan oplyses i tilbuddet. Har du selv en tom disk til formålet, så bruger vi blot den. Ved express eller mindre datastørrelses kan data leveres som download.

13. Digitalsupport opbevarer en sikkerheds kopi  i 14 dage efter udleveringen, med mindre andet er aftalt på skrift slettes denne automatisk. Er der opstået mangel eller twist opbevares, sikkerhedskopi indtil sagen er afsluttet.

14. Indleverede enheder der ikke er afhentet inden for rimelig tid (6 måneder) destrueres.

15. Der gives ikke garanti på at data fra en enhed kan reddes. Hvis de data der kan reddes, ikke lever op til kundens forventning kan opgaven annulleres inden produktet leveres. Data mængden det er muligt at redde kan være mindre end den oprindelige mængde data på enheden.

16. Digitalsupport kan ikke gøres erstatningspligtig for tab af data, driftstab, avancetab, følgetab eller andre typer indirekte tab. Erstatningskrav mod Digitalsupport kan aldrig overstige den pris kunden har indbetalt for produktet eller ydelsen.

17. Alle enheder og data håndteres fortroligt, igen data eller enheder videregives til 3. part med mindre en skriftlig aftale herom foreligger.

18. Privatlivspolitik Digitalsupport værner om dit privatliv. Læs mere her.

19. Enhver tvist mellem parterne afledt af leverancer i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres af Sø- og Handelsretten i 1. instans og afgøres efter dansk ret.

20. Ingen part er berettiget til erstatning eller til at ophæve en aftale i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes Force Majeure. Force Majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde denne aftale eller tilknyttede aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer samt arbejdskonflikter, som ikke kunne være forudset af parterne ved aftalens indgåelse.

Handelsbetingelser er opdateret 14. februar 2020

Digitalsupport
Alpedalsvej 76
DK-6000 Kolding

Telefon: 2373 2616
Alle hverdage fra 8:00 til 16:00

Data recovery og dataredning

  • Professionel data recovery
  • Gratis express analyse for alle
  • No cure - No pay garanti
  • Vælg mellem 3 forskellige ekspeditionstider
  • 24/7 express service tilbydes

Start din dataredning her

  • Step 1 - Registrer din opgave
  • Step 2 - Send eller indlever til  Gratis analyse
  • Step 3 -  Modtag tilbud på dataredning samme dag
start din data recovery her